[pp.finland] Fwd: <yliopisto-toiminta> Tekijänoikeuslaki ja yliopistouudistus

Joonas Mäkinen joonasd6 at gmail.com
Thu Mar 5 12:18:37 CET 2009


Piraatit!
Näitä lakiyhteyksiähän alkaa näkymään joka paikassa.


---------- Forwarded message ----------
From: Vesa Oittinen <vesa.oittinen at helsinki.fi>
Date: 2009/3/5
Subject: <yliopisto-toiminta> Tekijänoikeuslaki ja yliopistouudistus
To: yliopisto-toiminta at helsinki.fi


Hyvät listalaiset,

kiinnitän huomiota erääseen seikkaan, jota ei vielä lainkaan ole käsitelty
yliopistouudistuskeskustelussa.

Hallitukseen on tulossa esitys laiksi, joka tekee työsuhteissa syntyvät
tekijänoikeudet automaattisesti työnantajan omaisuudeksi. Lakia on
valmistettu täydessä hiljaisuudessa, ainoastaan journalistien
ammattilehdissä on hälytetty siitä. Lain vaikutusalue kattaa kuitenkin
paljon muutakin kuin lehtijutut tai radio- ja TV-ohjelmat. Se koskee
periaatteessa kaikkia intellektuaalisen työn tuotteita, myös tieteellisen
tutkimuksen tuloksia.

Jos yliopisto muuttuu nykyisestä valtion virastosta laitokseksi, jossa
kaikki ihmiset ovat "normaalissa" työsuhteessa työnantajaansa, tulee
valmisteilla oleva tekijänoikeuslaki automaattisesti koskemaan kaikkea
yliopistossa tehtävää tutkimusta. Jos tutkija siis julkaisee artikkelin tai
kirjan, se ei periaatteessa ole hänen, vaan yliopisto-työnantajan
omaisuutta. Jopa pieni power-point-esitys muuttuu lain tarkoittamaksi
"teokseksi" ja sitä kautta työnantajan omaisuudeksi.

Tässä sitaatti Helsingin Sanomain verkkosivulta, jossa tekijänoikeuslain
taustaa valotetaan:

"Palkansaajajärjestöt SAK ja Akava pelkäävät, että opetusministeriössä
valmisteilla oleva lakiesitys siirtää työsuhteessa tehtyjen teosten kaikki
taloudelliset oikeudet jokseenkin automaattisesti työnantajille.
Virkamiestyönä hiljaisuudessa valmisteltu ehdotus on tarkoitus esitellä ensi
viikolla kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Stefan Wallinille (r).

Virkamiehet ovat valmistelleet lakia viime kesänä oikeusneuvos Mikko
Tulokkaan tekemän selvityksen pohjalta. Tulokas ehdottaa lakiin niin
sanottua työsuhdeolettamaa, jonka mukaan työntekijän tekijänoikeudet
siirtyvät työnantajalle elleivät työntekijä ja työnantaja muuta sovi.

Laki koskettaisi jokseenkin kaikkia suomalaisia työpaikkoja, sillä
tekijänoikeus syntyy, jos työntekijän tuotos ylittää teoskynnyksen, oli se
sitten virkamiehen persoonallinen power point -esitys tai vuosien työn
vaatinut tietokonepeli.

Järjestöjen mielestä työntekijöiden olisi käytännössä mahdotonta neuvotella
tekijänoikeuksistaan, jos laki antaisi joka tapauksessa työnantajalle kaikki
oikeudet, jos neuvotteluja ei synny.

– – Akavan lakimies Maria Löfgren sanoo, että laista uhkaa tulla eräänlainen
pakkolunastuslaki. "Tässä työntekijöiden varallisuus uhkaa siirtyä
työnantajille lain nojalla."


Mielestäni olisi ehdottomasti otettava esille myös valmisteilla olevan
tekijänoikeuslain vaikutus "uudistetussa", yritysmaailman periaatteita
noudattavassa yliopistossa. Sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua
intellektuaalisen omaisuuden pakkoluovutukseksi. Tutkijoilta ja opettajilta
viedään oikeus heidän työnsä tuotoksiin.

Parhait terveisin

Vesa Oittinen

-- 
-------------------------------
Vesa Oittinen
Professor, Ph. D., Docent
-------------------------------
Aleksanteri Institute
P.O.Box 42 (Unioninkatu 33)
FI - 00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
Fax +358-9-191 23615vesa.oittinen at helsinki.fihttp://www.helsinki.fi/aleksanteri/
---------------------------------
Institute of Philosophy
P. O. Box 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
FI - 00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
---------------------------------
Department of Mathematics, Statistics and Philosophy
FI -- 33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
(Visiting address: Kanslerinrinne 1, Pinni A building, 5th floor)
Fax +358-3-3551 6157
---------------------------------
-- 
Joonas "JoonasD6" Mäkinen
Varapuheenjohtaja
Piraattinuoret

Piraattipuolue

Department of Mathematics
Faculty of Science
University of Helsinki

gsm +358 40 700 5190
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.finland.general/attachments/20090305/77b94080/attachment.htm>


More information about the pp.finland.general mailing list