[pp.se.vastmanland] Konstituerande styrelsemöte ?

Simon Lindgren simon12400 at hotmail.com
Thu Jan 24 22:34:38 CET 2013


Anders S Lindbäck skrev 2013-01-24 19:03:
> Hade vi inte något sådant ?  Men frågan är om det skrev något 
> protokoll som undertecknades av deltagarna ?
>
> Någon som påminner sig att de var sekreterare för mötet eller ?
>
> jag undrar då jag ser att när jag skall skriva ihop anmälan om 
> organisationsnummer så behöver jag
> en kopia på en undertecknad protokoll från mötet. Och jag kan inte 
> hitta något sådant ....
>
> Någon som kommer ihåg hur det var med det ?
>
> _______________________________________________
> pp.se.vastmanland mailing list
> pp.se.vastmanland at lists.pirateweb.net
> http://lists.pirateweb.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pp.se.vastmanland
>
>
Det var jag som var sekreterare har bara glömt att lägga upp 
protokollet, ska fixa det.


More information about the pp.se.vastmanland mailing list