[pp.se.vastmanland] Piratpub kl 19 torsdag

Anders S Lindbäck vetgirig at kunskapssamhallet.se
Thu Nov 14 00:30:42 CET 2013


2013-11-11 19:21, Anders S Lindbäck skrev:
> Vi möts på pitchers:
>
> http://vastmanland.piratpartiet.se/2013/11/vasteras-piratpub-kl-19-pa-torsdag-nov-14/


Inför mötet så har jag skrivit början till en valplan för piratpartiet till västeråsvalet:


http://piratepad.net/kkv-vasval

Här är en kopia på planen som står i paddan - skriv i paddan om ni vill något.


Piratpartiet ställer upp i Västerås.
Piratpartiet är idag Sverige fjärde största politiska parti i EU parlamentet och där större än hälften av riksdagspartierna. Nästa år kommer Piratpartiet även ställa upp i valet till Västerås kommunfullmäktige.
I EU parlamentet har piratpartiet var drivande i att få soclistiska och liberala gruppen att rösta med oss och stoppa ACTA-avtalet och jobbar idag med frågor som t.ex. att reformera upphovsrätten, enskildas rättigheter i sociala media och att stoppa massövervakningen.
I valet till västerås kommunfullmäktige ser piratpartiet fler frågor vi kommer driva:
- 24 timmarsmyndigheten och dess utveckling med mera samarbete med fler kommuner i västmanland och större satsning på öppen källkod för att sprida och dela med oss med andra kommuner när tjänster utvecklas. Detta innebär en översyn av hela kommunens it-verksamhet.
- Piratpartiet vill göra Västerås till centralort i region svealand. Regionfrågan och hur Västerås skall växa som centralort i en stor region och då utveckla näringsliv och kommunikationer. Det har varit för mycket hattande fram och tillbaka utan en klar vilja hur regionsystemet skall se ut.
- Bättre kommunikationer till närliggande städer Västerås vill att det byggs 4-spår till stockholm och örebor/eskiltstuna så man kan köra med snabbtåg och färdas Västerås - stockholm på 30 minuter med direkttåg. Vi vill även utveckla busslinjerna med en rundlinje och se till att betalningssystmen för bussarna ses över så man kan betala bussfärder med kontanter. Västerås är en stor pendlarstad, låt oss förbättre kommunikationerna.
- Bostadsfrågan. Västerås växer och behöver fler bostäder för att klara den expansionen det innebär att vara regioncentralort. Piratpartiet vill att det byggs 10 000 hyresrätter i Västerås till 2026.
- Långsiktig planering till år 2100. Västerås vill att det införs en långsiktig planering för hur västerås utvecklas from till 2100 och hur ett framtida stor-västerås skall se ut. Det finns stora utmaningen i att då både klara bostads och kommunikationerna i ett växande västerås.  Hur ser västerås ut med 300 000 innevånare ? Hur klarar man då bostadsfrågan och kommunikationerna ?
- Mixade bostadsområden. Idag blir det mycket antingen höghus eller stora villaområden vi vill se mera mixade områden med både villor, lägenhet och kontor så folk kan bo och arbete utan att behöva färdas långa sträckor. Vi vill se satsning på fler och mindre lokala köpcentrum med affärer så folk kan få tag på många varor inom gång och cykelavstånd. Man skall inte tvingas åka bil för att kunna köpa dagligvaror.
- Ökad satsning på innovation och att locka fler företag till västerås. Kampanjer för att locka de företag som idag har pendlare från västerås att öppna lokalkontor i västerås.More information about the pp.se.vastmanland mailing list