[pp.se.vastmanland] Kallelse: Styrelsemöte nu på söndag den 26 januari

Anders S Lindbäck vetgirig at kunskapssamhallet.se
Mon Jan 20 00:55:38 CET 2014


OSA för alla styrelsemedlemmar!
Dvs säg till om ni dyker upp mötet eller ej, tack!


Pga reglerna om att riksdagslistan måste in senaste 23 februari så måste
vi ha medlemsmöte och ta listan - målet är att då köra årets medlemsmöten den 16 februari
vilket gör att kallelse måste ut senaste den 1 februari. Styrelsen behöver
då ha möte innan för att då ta fram budget etc till mötet.

Jag och jonathan snackade eventuellt om webbmöte under veckan men kom på vi
måste samordna med UP och fixa fram revisionsrapport så vi kan inte
ha medlemsmötet 9 feb utan får skjuta på det till 16 feb.


Partistyrelsen skall ha in verksamhetsplan + ekonomisk rapport senaste 15 februari.

Som praxis så kör vi båda föreningerna samtidigt.


Jag föreslår att vi skapar ett projekt för valrörelsen så kan
vi lägga alla utgifterna för valet på en post så den inte förorenar
jämförelserna inför andra år. Låt oss kalla det projekt Moria
för att då anknyta till en liten grupp människor som ger
sig ut för att jaga bort en drake och återerövra demokratin :)


Obs notera att Christoffer H är officiellt revisor så vi måste
få honom att skriva revisionsrapport.

Piratpartiets Västmanlands styrelse:

Tidpunkt: Söndag 26 februari kl 12.00 till 13.00
Plats:   Vuxenskolan sal Bagaren
 
Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse 2013
5. Ekonomiskt rapport för 2013
6. Projekt Moria
7. Budget 2014
8. Kallelse till årsmöte
9. Medlemskap i PP Västmanland
10. Mötets avslutande

Piratpartiets Västerås Styrelse
Tidpunkt: Söndag 26 februari kl 12.00 till 13.00
Plats: Vuxenskolan sal Bagaren

Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse 2013
5. Ekonomiskt rapport för 2013
6. Projekt Moria
7. Budget 2014
8. Kallelse till årsmöte PP Västerås
9. Medlemskap i PP Västerås
10. Mötets avslutande


Förslag till budget PP Västmanland

Ingående balans           10 000
Bidrag centralt 1          3 000
Lokalt initiativ 2          3 000
Projekt Moria            -16 000
Utgående balans              0


1) Förra året gavs det från centralt håll 2000 kr per förening
antar att det ökar.
2) Förra året fick vi ca 3000 kr i stöd för lokala initiativ.

Varav budget för Projekt Moria

Valsedlar riksdagslista 25 000st    2000
Valsedlar Västerås 35 000st       2500
Valsedlar Västmanland 56 000st     3050
Valsedlar Sala   7 000st       1100
Valsedlar Skinnsberg 2 000st       850
Summa valsedlar               10000


Plakat/Affischer            2000
Klistermärken              1000
Valstuga                  0
Cityfestivalen             2000
Valstuga                  0
Summa valaktiviteter             6000

Totalkostnad                16000

Valsedlar ska enligt preliminära siffror kosta 750 kr + 40-50 kr per 1000 valsedlar för 2014.

Förslag till budget PP Västerås

Ingående balans          0 kr
Eventuella bidrag         X kr
Bidrag till Valprojekt 2014   -X kr
Utgående balans          0 kr

Detta betyder att Simon måste fixa fram ekonomisk rapport till på söndag,
jag kan ta på mig att skriva ihop verksamhetsrapporterna.

PS denna skickas även till PP V-lands epostlista för information (om ni får det två gånger)


More information about the pp.se.vastmanland mailing list