[pp.se.vastmanland] Ang 1/ Företagsvaldebattmöte 4/3 + 2/ bryssel-eventet/resa den 20-21-22 Mars....

Anders S Lindbäck vetgirig at kunskapssamhallet.se
Sat Mar 1 21:58:21 CET 2014


2014-03-01 16:53, ROGER SPERRLING skrev:
> PP-Västmanland & Co
> 1/ Angående mötet på Tisdag den 4/3 med/för val-debatt i Kulturhuset KORPEN här i Skinnskatteberg....


> Så kan jag tyvärr inte vara med – för jag har blivit tvungen att akut resa till Kreta och ta hand om min därstädes boende och svårt sjuka yngre bror...

Trist att höra - får hoppas han kryar på sig.

> Den/DE som skall fara hit till Skinnskatteberg – Anders m.fl. (!?) – skicka Era PERSONLIGA mail-adresser till mig – så sänder jag ett kort uttalande från mig som Ni kan läsa upp...
> + Att jag då skickar förslag på VIKTIGASTE svaret på de två förutbestämda frågorna som de angett i kallelsen till sagda möte....

Du kan skicka dessa direkt till denna epostlistan.

> Hoppas att Ni kan resa dit och ta hand om att bara visa upp ATT vi skall ställa upp i kommunal-valet OCH att vi har synpunkter och intresse för att på MÅNGA olika sätt hjälpa och stödja och kommunalt tillrättalägga för företag och andra verksamheter inom kommunen såväl som generellt i regionen och på riks-planet..!
> OCH se nu för helgoland till att alla som skall ta något som helst centralt ansvar för Västmanland etc – också meddelar sin telefon-nummer så att dessa går att nå...!
> 2/  Jag har bokat in mig för att resa till Bryssel med PP-folket med utresa den 20:e samt vara i Bryssel den – 21:e – 22:e – och med återkomst med bussen (om vi tar den) till Malmö/Hyllie den 23 Mars...
> ÄR DET NÅGON MER SOM SKALL ÅKA DIT....????


Jag känner inte till någon från västmanland som anmält sig förutom du.
  


More information about the pp.se.vastmanland mailing list