[pp.se.vastmanland] Status av valet

Anders S Lindbäck vetgirig at kunskapssamhallet.se
Tue Mar 18 13:19:29 CET 2014


2014-03-18 11:53, ROGER SPERRLING skrev:
> Ang:
>
> "Sista dag att skicka in anmälan om att deltaga i kommun-valet till ledningen
> är 24 mars - för det undertecknade pappret måste nå ledningen den 25 mars."
>
> Så hoppas jag att vi ändå kan skicka in det då senast den 25/3....!?


Ditt underskrivna papper har vi redan - så det kan vi skicka in i förväg.

Själva protokollet etc skickas digital via epost.

More information about the pp.se.vastmanland mailing list