[pp.se.vastmanland] Regler för valstugorna

email email at simonlindgren.se
Wed May 7 15:48:21 CEST 2014


Hej
Jag har fått detta dokumentet från valnämnden om regler för valstugorna.
Ni kan ju kolla igenom den alla som kommer stå vid valstugan.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Lokala uppf?rande regler valen 2014 - fastst?lda 2014-04-15 f?r undertecknade1.pdf
Type: application/pdf
Size: 65117 bytes
Desc: inte tillg?nglig
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.se.vastmanland/attachments/20140507/26f1b586/attachment-0001.pdf>


More information about the pp.se.vastmanland mailing list