[PP.Skane] Fwd: [fcforum] Re: Re: Re: important question on collective licensing

John Nilsson john at milsson.nu
Sat Apr 10 14:58:00 CEST 2010


Jag hade ett förslag för några år sedan på pp-forumet som kanske är
intressant att damma av igen. Vid tidpunkten så var det inte många som
gillade den dock...

Tanken jag hade var att man kanske kunde formulera om upphovsrättslagen så
att den inte längra handlade om en exlusiv rätt att förfoga över verkat,
utan istället en rätt att ta del av intäkter generade från verket.

Det innebär att "fildelning" och annat förfogande över verk genast blir
lagligt och således "löser" vi problemet för konsumenten.

Upphovsmannen förlorar förståss sin exklusivitet vilket kan göra det lite
politiskt svårt att sälja in idén hos denna grupp.

Å andra sidan så kvarstår möjligheten att slå mynt av sina skapelser, men
hela fråga förpassas till civilrätt och marknaden får fria händer att
organisera indrivningsorganisationer som aktörerna själva finner
funktionalbelt. Vilken upphovsmans som hellst kan kontraktera vilken
organisation som helst till att förvalta och driva in sin rättmätiga del av
förtjänster.

Jag tror att det är viktigt att lagen föreskriver vilken typ av intäkter som
upphovsmannen har rätt till så att vi inte bara får en exklusivitetsrätt
omformulerad till en rätt att kräva orimliga ersättningar. Exemeplvis har vi
redan idag följerätten som föreskriver en procentsatas av försäljningspriset
när ett orginalverk byter ägare.

Vilken praxis som skall gälla för olika typer av förfoganden och förtjänster
kan kanske lämnas upp till domstolarna att reda ut givet några gundläggande
målsättningar som att verksamheten rimligen skall kunna fortsätta med sitt
förforgande och att rättighetsinnehavarna bör kompenseras proportionellt mot
verkens del av verksamhetens  förtjänster.


Mvh,
John

On Fri, Apr 9, 2010 at 3:15 PM, Amelia Andersdotter <
amelia.andersdotter at piratpartiet.se> wrote:

> fc forum chartern säger väl redan det mesta som går att säga om
> collecting socities (se inklippt nedan)
>
> http://fcforum.net/
>
> så det finns inte någon anledning att uppfinna något nytt direkt.
>
> skillnaden är ju om man tänker sig en lösning som ska kunna
> "rekonciliera" konsumenter/nedladdare/uppladdare med upphovspersoner,
> för då behöver man ju nästan tänka sig en icke-flattr/vodo-lösning,
> som har med befintliga konsturktioner (typ STIM).
>
> återstående problem blir då, att om man har en frivillig licens, vad
> blir konsekvenserna för de som inte ansluter sig till den frivilliga
> licensen? och hur får man alla rättighetsorganisationer att ansluta
> sig till licensen? som hedberg påpekade täcker en sådan licens
> förmodligen inte upp alla rättigheter heller.
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: stef <xxxx>
>
> the charta also demands similar things, from the legal chapter:
>
> Collecting societies:
>  1. Authors/creators shall be able always to revoke the mandate of the
> collecting societies.
>  2. Collection societies are private entities that only and
> exclusively manage the “accounts” of their members which are never the
> entire creative community.
>  3. Free competition should be permitted as with all private entities.
> Legal monopolies for collection societies should be abolished.
>  4. Authors and editors should not be represented by the same entity,
> as in the days of vertical organisations.
>  5. Above all, collection societies should only collect money and
> manage works that are registered with the collecting society, and
> should not collect money for uses of works that are explicitly
> licensed under free licences. No collection society should be allowed
> to prevent artists or authors from using free licenses.
>  6. Private collecting societies shouldn’t be managing
> unpersonifacable levies. Those amounts should be managed buy public
> institutions and should be used to promote the creativity of the whole
> society.
>
>
>
>
>
>
> --
> Amelia Andersdotter
> Lissabon-MEP
> +46 722063698
>
> _______________________________________________
> PP.Skane mailing list
> PP.Skane at lists.pirateweb.net
> http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100410/bc8e58ef/attachment-0001.htm>


More information about the PP.Skane mailing list