[PP.Skane] News server

John Nilsson john at milsson.nu
Sat Feb 27 17:56:32 CET 2010


2010/2/27 Patrik Greco (Ung Pirat) <patrik.greco at ungpirat.se>

> Skillnaden mellan vanlig epost och news är att eposten som skickas
> lagras på serven så att även de som inte var med från starten kan läsa
> vad som sagts.

Vilket även kan göras via: http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/

Jag kan köpa att det kanske är något enklare i en usenet-klient eftersom
historiken där kan ses direkt i klienten istället. Men å andra sidan, hur
många är det som använder usenet-klienter som inte kan kolla arkiven via en
webbläsare? vs. Hur många är det som kan gå med i en mail-lista men hade
haft problem med att installera en usenet-klient?

Om man nu tycker att newsnet access är viktigt kanske man kan använda en
gateway så som Gmane?

Mvh,
John
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100227/56b44b2c/attachment.htm>


More information about the PP.Skane mailing list