[PP.Skane] korslicensiering

Amelia Andersdotter teirdes at gmail.com
Thu Mar 11 10:17:36 CET 2010


finns det några studier på utsträckningen av korslicensering och hur
det påverkar priset på varor? eller utvecklingstakt (typ, hur mycket
längre tid tar det för utvecklingen av en viss produkt att komma ikapp
en annan för att de väntar på korslicensieringsavtal)?

hälsar,

amelia
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100311/dc90ecd6/attachment.pgp>


More information about the PP.Skane mailing list