[PP.Skane] Fwd: FW: Your internet blocking article

Amelia Andersdotter amelia.andersdotter at piratpartiet.se
Mon Mar 29 07:17:42 CEST 2010


On Sun, Mar 28, 2010 at 11:59:51PM +0200, Anders Hedberg wrote:
> Menar han att den frivilliga barnporrlistan är olaglig enligt något EU
> direktiv? Kan du kolla med honom vid tillfälle? mvh Anders H. fast frågan är
> om man vill göra den till en lag. Orsaken att alla köra med den är ju hotet
> om lag och hoten från ECPAT förstås om att bli uthängd som pedofilkramare om
> man som ISP inte kör med den. Till och med Relakks kör med den.
>

Nja, han refererar till ett utlåtande som kommissionen har gjort om
att frivilliga barnporrlistor borde regleras för att vara förenliga
med fördragen (jag antar att det refererar till chartran för mänskliga
rättigheter som kom med Lissabon). Chartran är nästan en kopia av
europeiska konventionen för mänskliga rättigheter så alla
"begränsningar av yttrandefriheten" måste därför typ uppfylla krav på
rimlighet, proportionalitet och effektivtet för att vara legitima.

Jag antar att kommissionen menar att det är bra att utreda om
blockering av internet utgör en sådan rimlig, proportionerlig och
effektiv åtgärd.

I Tyskland tyckte ju politikerna annars att frivilliga samarbeten var
att föredra eftersom EKMR:s krav på rimlighet osv kunde bli svåra att
påvisa.

En intressant aspekt är för övrigt att politiker har skrivit under en
konvention om skydd av barn mot sexuella övergrepp lite drygt vart
tredje år sedan 1990, men att åtgärder utöver internetblockering
fortfarande lyser med sin frånvaro. :(

/amelia
 
> 
> On Sat, Mar 27, 2010 at 8:07 PM, Amelia Andersdotter <teirdes at gmail.com>wrote:
> 
> > ngaaaaaah
> >
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: Joe  McNamee <joe at mcnamee.eu>
> > Date: 27 March 2010 19:02
> > Subject: FW: Your internet blocking article
> > To: christian.engstroem at europarl.europa.eu, teirdes at gmail.com
> >
> >
> > I’m sure you guys are better at communicating with Swedish media than I am
> > L
> >
> >
> >
> > Joe
> >
> >
> >
> > ________________________________
> >
> > From: Joe McNamee [mailto:joe at mcnamee.eu]
> > Sent: 27 March 2010 16:08
> > To: 'tobias.olsson at svd.se'
> > Subject: Your internet blocking article
> >
> >
> >
> > Dear Mr Olsson,
> >
> >
> >
> > The statement made by Mr Lagerloef in your article that the 50,000
> > figure (
> > http://www.svd.se/nyheter/inrikes/malmstrom-vill-blockera-barnporrsajter_4479111.svd
> > )
> > is a ‘good indication’ is simply untrue. As well as the web bots and
> > other automatic devices that cause the page to be downloaded, it
> > should be obvious that a steady 50,000 per day every day of every week
> > of every year for years either suggests an automated process – it is
> > hardly the same 50,000 Swedes who do not spend five minutes learning
> > about how to avoid the technically very limited blocking system.
> >
> >
> >
> > It is also worth noting that the Swedish figure is almost double, per
> > capita, the Norwegian figure (15,000 per day). Is this due to the
> > “fact” that there are twice as many paedophiles in Sweden or perhaps
> > it is due to the statistics being entirely unreliable?
> >
> >
> >
> > By the way, I find it strange that your article (based on the Google
> > translation that I read) says that Commissioner Reding wrote a letter
> > to Commissioner Malmstroem opposing the blocking proposal AND that all
> > Commissioners supported it.
> >
> >
> >
> > Finally, with regard to the “voluntary” system in Sweden, I draw your
> > attention to the European Commission’s own “impact assessment” on this
> > issue which states – “Such measures must indeed be subject to law, or
> > they are illegal”. The Swedish system, being “voluntary” does not
> > appear to be subject to law and, according to the Commission is
> > therefore illegal.
> >
> >
> >
> > I would be happy to provide input on any further work you may do on this
> > issue.
> >
> >
> >
> > With best regards,
> >
> >
> >
> > Joe McNamee
> >
> > European Digital Rights
> >
> > Rue Montoyer 39
> >
> > B-1000 Brussels
> >
> > Tel: +32 497 046114
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Amelia Andersdotter
> > Lissabon-MEP
> > +46 722063698
> > _______________________________________________
> > PP.Skane mailing list
> > PP.Skane at lists.pirateweb.net
> > http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane
> >
> 
> 
> 
> -- 
> Anders Hedberg,
> mobile +46 733 320 196

> _______________________________________________
> PP.Skane mailing list
> PP.Skane at lists.pirateweb.net
> http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100329/fe88426d/attachment.pgp>


More information about the PP.Skane mailing list