[Stockholmspirater] Nyhetstips: Regeringen vill åter igen införa hemlig dataavläsning.

anders at soundwell.com anders at soundwell.com
Tue May 17 13:33:35 CEST 2016


2016-05-13 skrev PP Gagarin Miljkovich :
Regeringen tar nästa steg mot att bekämpa terrorism. De vill åter igen införa hemlig dataavläsning. 
www.dn.se/nyheter/sverige/dataavlyssning-i-kampen-mot-terror/


Jo, det här är ju vad vår kampanj mot statliga trojanerna handlar om

Lövén motiverade detta med att Skype är krypterat - ovetande eller låtsat ovetande om att NSA via Microsoft har tillgång till skype. 

Ygeman drar till med:
"Den tekniska utvecklingen går snabbt och då är det viktigt att debrottsbekämpande myndigheterna kan hänga med. Om så inte blir falletförsvagas våra möjligheter att motarbeta grov brottslighet ochterrorism."

Det vill säga: Folk har skaffat datorer där man kan se det mesta av vad man håller på med eftersom vi skriver i stället för pratar så mycket numera. Och den chansen att få totalkoll på folk vill vi inte missa. Och dessutom kan vi använda deras datorers mikrofoner och kameror för hembuggning.

Också säger han:  Internet är i dag en etablerad kontaktyta förbrottsplanering inom och utom Sveriges gränser och förutsättningarna attbekämpa brott har förändrats. Därför är det nödvändigt med hemligdataavläsning, enligt Ygeman.

"Etablerad kontaktyta för brottsplanering". Jo,jo , så ser en sosse på Internet. Andra sådana etablerade kontaktytor är cafeer och restauranger, promenadvägar, folks hem, fordon, i värsta fall naturmiljöer. Mycket att göra för att skaffa totalkontroll.  Notera också att det är "brottsplanering" man är ute efter, inte till exempel brottsutredning, det vill säga man vill se om någon kan tänkas börja planera ett brott. Det luktar allmän spaning snarare än domstolsbeslutad utredning, vilket också framgick av den tidigare utredningen. Och så slänger han som vanligt in en till intet förpliktande fras om den personliga integriteten, fraser som inte har hindrat kontrollsamhällets expansion hittils.

Kolla artikeln på vår hemsida och ladda gärna ner flygbladet därifrån! Som A4 kan det användas som affisch.

Jag har ju ett styrelseuppdrag att dra i detta - gör ett medlemsutskick om ingen invänder

Ni som står på den långa cc: - listan i adressfältet, bra om ni anmäler er till Stockholmspirater-listan på lists.pirateweb.net enligt Mats' instruktioner i annat mail.

anders
-------------------------------------
Anders Erkéus08-643 42 41+46-8-643 42 41
0700 222 198 

2016-05-13 skrev PP Gagarin Miljkovich :

Regeringen tar nästa steg mot att bekämpa terrorism. De vill åter igen införa hemlig dataavläsning. 
>
>www.dn.se/nyheter/sverige/dataavlyssning-i-kampen-mot-terror/
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/stockholmspirater/attachments/20160517/3a65fa2c/attachment.html>


More information about the Stockholmspirater mailing list