[Pp.se.goteborg] Hvitfeldtska inte 14/9

Anton Nilsson anton.nilsson at piratpartiet.se
Sun Sep 5 17:45:57 CEST 2010


Hej

Tyvärr får vi inte stå den 14/9 på grund av brandsäkerheten. Aulan är
full, och vi skulle blockera även om vi stod lite åt sidan.
   Vi får välja en annan dag. 10 och 8 är upptagna, annars kan vi ta
vilken vardag vi vill. Spontant skulle jag föreslå dagen före, måndag
13/9, någon gång vid lunch eller ett-tvåtiden. Men om någon har ett
bättre förslag får denne gärna säga det.

On 09/02/2010 08:47 PM, Olof Bjarnason wrote:
> Skriv upp mig! Kan tänka mig att kombinera detta med etapp två på
> Chalmers, kring lunch den dagen. Eftersom de ligger så nära!
> 
> Den 1 september 2010 18:08 skrev Anton Nilsson <anton.nilsson at piratpartiet.se>:
>> Hej
>>
>> Hvitfeldtska kommer att ha valdebatt och skolval den 14 september. Vi
>> får tyvärr inte vara med på debatten, men vi är fria att ha bokbord
>> utanför. Jag söker folk till detta, tre-fyra stycken är lagom.
>>   Debatten är 10-14, så direkt efter det i någon timme (eller två?)
>> vore bra. Jag väntar med att boka tills jag vet att det finns folk.
>> Någon som kan ställa upp?
>>
>> Det behövs material också. Om jag kan hämta det i piratbussen någon dag
>> kan jag ta med.
>> _______________________________________________
>> Pp.se.goteborg mailing list
>> Pp.se.goteborg at lists.pirateweb.net
>> http://lists.pirateweb.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pp.se.goteborg
>>
> 
> 
> More information about the Pp.se.goteborg mailing list