[Pp.se.goteborg] Hvitfeldtska inte 14/9

Olof Bjarnason olof.bjarnason at piratpartiet.se
Sun Sep 5 19:46:04 CEST 2010


Den 5 september 2010 17:45 skrev Anton Nilsson <anton.nilsson at piratpartiet.se>:
> Hej
>
> Tyvärr får vi inte stå den 14/9 på grund av brandsäkerheten. Aulan är
> full, och vi skulle blockera även om vi stod lite åt sidan.
>   Vi får välja en annan dag. 10 och 8 är upptagna, annars kan vi ta
> vilken vardag vi vill. Spontant skulle jag föreslå dagen före, måndag
> 13/9, någon gång vid lunch eller ett-tvåtiden. Men om någon har ett
> bättre förslag får denne gärna säga det.

OK. Men jag tycker i så fall att ett gäng kan stå utanför entrén till
skolan innan debatten börjar, och efter.

Vilka tider är debatten?
>
> On 09/02/2010 08:47 PM, Olof Bjarnason wrote:
>> Skriv upp mig! Kan tänka mig att kombinera detta med etapp två på
>> Chalmers, kring lunch den dagen. Eftersom de ligger så nära!
>>
>> Den 1 september 2010 18:08 skrev Anton Nilsson <anton.nilsson at piratpartiet.se>:
>>> Hej
>>>
>>> Hvitfeldtska kommer att ha valdebatt och skolval den 14 september. Vi
>>> får tyvärr inte vara med på debatten, men vi är fria att ha bokbord
>>> utanför. Jag söker folk till detta, tre-fyra stycken är lagom.
>>>   Debatten är 10-14, så direkt efter det i någon timme (eller två?)
>>> vore bra. Jag väntar med att boka tills jag vet att det finns folk.
>>> Någon som kan ställa upp?
>>>
>>> Det behövs material också. Om jag kan hämta det i piratbussen någon dag
>>> kan jag ta med.
>>> _______________________________________________
>>> Pp.se.goteborg mailing list
>>> Pp.se.goteborg at lists.pirateweb.net
>>> http://lists.pirateweb.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pp.se.goteborg
>>>
>>
>>
>>
>
>-- 
http://olofb.wordpress.com


More information about the Pp.se.goteborg mailing list