[Pp.se.goteborg] Hvitfeldtska inte 14/9

Anton Nilsson anton.nilsson at piratpartiet.se
Sun Sep 5 20:38:18 CEST 2010


Det låter som en bra idé. Debatten är 10:00 till 14:00. Men då kan det
vara smartare att lägga bokbordet tidigare. Eller så är det bara bra med
överexponering.

On 09/05/2010 07:46 PM, Olof Bjarnason wrote:
> Den 5 september 2010 17:45 skrev Anton Nilsson <anton.nilsson at piratpartiet.se>:
>> Hej
>>
>> Tyvärr får vi inte stå den 14/9 på grund av brandsäkerheten. Aulan är
>> full, och vi skulle blockera även om vi stod lite åt sidan.
>>   Vi får välja en annan dag. 10 och 8 är upptagna, annars kan vi ta
>> vilken vardag vi vill. Spontant skulle jag föreslå dagen före, måndag
>> 13/9, någon gång vid lunch eller ett-tvåtiden. Men om någon har ett
>> bättre förslag får denne gärna säga det.
> 
> OK. Men jag tycker i så fall att ett gäng kan stå utanför entrén till
> skolan innan debatten börjar, och efter.
> 
> Vilka tider är debatten?
>>
>> On 09/02/2010 08:47 PM, Olof Bjarnason wrote:
>>> Skriv upp mig! Kan tänka mig att kombinera detta med etapp två på
>>> Chalmers, kring lunch den dagen. Eftersom de ligger så nära!
>>>
>>> Den 1 september 2010 18:08 skrev Anton Nilsson <anton.nilsson at piratpartiet.se>:
>>>> Hej
>>>>
>>>> Hvitfeldtska kommer att ha valdebatt och skolval den 14 september. Vi
>>>> får tyvärr inte vara med på debatten, men vi är fria att ha bokbord
>>>> utanför. Jag söker folk till detta, tre-fyra stycken är lagom.
>>>>   Debatten är 10-14, så direkt efter det i någon timme (eller två?)
>>>> vore bra. Jag väntar med att boka tills jag vet att det finns folk.
>>>> Någon som kan ställa upp?
>>>>
>>>> Det behövs material också. Om jag kan hämta det i piratbussen någon dag
>>>> kan jag ta med.
>>>> _______________________________________________
>>>> Pp.se.goteborg mailing list
>>>> Pp.se.goteborg at lists.pirateweb.net
>>>> http://lists.pirateweb.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pp.se.goteborg
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
> 
> 
> More information about the Pp.se.goteborg mailing list