[Pp.se.kandidater] Kandidatförklaring - VIKTIGT!

Anna Troberg anna.troberg at piratpartiet.se
Mon Mar 22 15:07:22 CET 2010


Kära kandidat,

du är en av dem som valts av Piratpartiets medlemmar att representera 
partiet på valsedlarna i höst. För att stå med på valsedlarna måste du 
skriva ut och underteckna följande dokument:

1. Code of conduct (Det finns i två versioner. En för lokala kandidater 
och en för riksdagskandidater. *För alla. Välj rätt version!*)

2. Kandidatförklaring (*För alla.*)

3. Väljarkontrakt (*Frivilligt.* Detta väljarkontrakt kommer från 
http:www.nejtilldatalagring.se och betyder att du moraliskt förbinder 
dig att rösta nej till Datalagringsdirektivet. Om du väljer att skicka 
det till adressen nedan, så ombesörjer vi att det skickas vidare till 
nejtilldatalagring.se.)

Alla dokumenten finns i den bifogade pdf:en. De ska vara partiet 
tillhanda *SENAST den 1 april*. Skicka dem till: *Piratpartiet, Box 307, 
101 26 Stockholm*.

*OBS: De som inte skickar in dessa dokument i tid kommer att plockas 
bort från valsedlarna.
*
På uppdrag av pratistyrelsen,

Anna Troberg
Vice partiledare
anna.troberg at piratpartiet.se
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.se.kandidater/attachments/20100322/f655d52b/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kandidatf?rklaring_pp.pdf
Type: application/pdf
Size: 357779 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.se.kandidater/attachments/20100322/f655d52b/attachment-0001.pdf>


More information about the Pp.se.kandidater mailing list