[pp.se.vastmanland] Västerås stad - Information om den politiska organisationen

Christoffer Holmstedt christoffer.holmstedt at gmail.com
Fri Jan 18 14:14:27 CET 2013


Här kommer lite länkar som är intressanta för de som vill sätta sig in
i hur Västerås stad fungerar. Generellt sett så är de dokument som
finns just nu från 2010/2011 antagligen då 2012 årsredovisning inte är
gjord än.

Övergripande sidor
================
http://www.vasteras.se/politikdemokrati/sastyrsvasteras/Sidor/sastyrsvasteras.aspx
"Så styrs Västerås", tre intressanta PDFer längre ner på sidan. Filmen
om Västerås är inget att se på.

http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/Sidor/politiskorganisation.aspx
Den övergripande sidan har lite broschyrer och informationsmaterial
till höger bland annat årsredovisning. Sidan innehåller även
mandatfördelningen vid valet 2010.

Kommunalråd och oppositionsråd
============================
http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/Sidor/kommunalradochoppositionsrad.aspx

Kommunfullmäktige
================
http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/kommunfullmaktige/Sidor/kommunfullmaktige.aspx
Här står vilka datum respektive sammanträde kommer äga rum för
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen
===============
http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/kommunstyrelsen/Sidor/kommunstyrelsen.aspx
Här står vilka datum respektive sammanträde kommer äga rum för kommunstyrelsen.

Nämnder och styrelser
==================
http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/namnderochstyrelser/Sidor/namnderochstyrelser.aspx

Kallelser och protokoll
==================
http://www.vasteras.se/politikdemokrati/protokollkallelserochhandlingar/Sidor/protokollkallelserochhandlingar.aspx
Rullgardinslista med alla nämnder och styrelser sedan är det bara att
välja och vraka bland de protokoll som finns.

Med vänlig hälsning
--
Christoffer Holmstedt


More information about the pp.se.vastmanland mailing list