[pp.se.vastmanland] Västerås stad - Information om den politiska organisationen

Christoffer Holmstedt christoffer.holmstedt at gmail.com
Fri Jan 18 14:24:31 CET 2013


Kan passa på att svara med det som jag ser som intressant att följa,
iaf efter första genomläsning av vad de olika nämnderna sysslar med.

Utbildningsfrågor
==============
"Barn- och ungdomsnämnden" och "Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden" samt den "Pedagogiska nämndernas stab" som är
en tjänstemanna stab.

Stadsplanering
============
"Byggnadsnämnden" och "Fastighetsnämnden". Eventuellt även "Tekniska
nämnden". "Cykelrådet" faller även in på denna punkt.

Med vänlig hälsning
--
Christoffer Holmstedt


Den 18 januari 2013 14:14 skrev Christoffer Holmstedt
<christoffer.holmstedt at gmail.com>:
> Här kommer lite länkar som är intressanta för de som vill sätta sig in
> i hur Västerås stad fungerar. Generellt sett så är de dokument som
> finns just nu från 2010/2011 antagligen då 2012 årsredovisning inte är
> gjord än.
>
> Övergripande sidor
> ================
> http://www.vasteras.se/politikdemokrati/sastyrsvasteras/Sidor/sastyrsvasteras.aspx
> "Så styrs Västerås", tre intressanta PDFer längre ner på sidan. Filmen
> om Västerås är inget att se på.
>
> http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/Sidor/politiskorganisation.aspx
> Den övergripande sidan har lite broschyrer och informationsmaterial
> till höger bland annat årsredovisning. Sidan innehåller även
> mandatfördelningen vid valet 2010.
>
> Kommunalråd och oppositionsråd
> ============================
> http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/Sidor/kommunalradochoppositionsrad.aspx
>
> Kommunfullmäktige
> ================
> http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/kommunfullmaktige/Sidor/kommunfullmaktige.aspx
> Här står vilka datum respektive sammanträde kommer äga rum för
> kommunfullmäktige.
>
> Kommunstyrelsen
> ===============
> http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/kommunstyrelsen/Sidor/kommunstyrelsen.aspx
> Här står vilka datum respektive sammanträde kommer äga rum för kommunstyrelsen.
>
> Nämnder och styrelser
> ==================
> http://www.vasteras.se/politikdemokrati/politiskorganisation/namnderochstyrelser/Sidor/namnderochstyrelser.aspx
>
> Kallelser och protokoll
> ==================
> http://www.vasteras.se/politikdemokrati/protokollkallelserochhandlingar/Sidor/protokollkallelserochhandlingar.aspx
> Rullgardinslista med alla nämnder och styrelser sedan är det bara att
> välja och vraka bland de protokoll som finns.
>
> Med vänlig hälsning
> --
> Christoffer Holmstedt


More information about the pp.se.vastmanland mailing list