[pp.se.vastmanland] Kallelse styrelsemöte

Anders S Lindbäck vetgirig at kunskapssamhallet.se
Sun Mar 10 12:34:26 CET 2013


Tyvärr blev det inga möten den 4 mars på irc så vi får köra det på livemötet
nu på torsdag i stället. Vi måste få detta klart så vi kan söka orgnummer etc.


Härmed kallas styrelsen till Piratpartiet Västmanland till möte
torsdagen den 14 mars kl 19.00 till 19.05 till konstituerande styrelsemöte

Plats Studeieförbundet Vuxenskolan, västerås

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare.
5. Föreningens firma
6. Mötets avslut.

Förslag till beslut
1. dunk
2. anders
3. mattias
4. albert
5 Anders och simon var för sig
6 dunk


Härmed kallas styrelsen till Piratpartiet Västerås till möte
torsdagen den 14 mars kl 19.05 till 19.10 till konstituerande styrelsemöte


Plats Studeieförbundet Vuxenskolan, västerås
Agenda

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare.
5. Föreningens firma
6. Mötets avslut.

Förslag till beslut
1. dunk
2. mattias
3. anders
4. albert
5  Mattias och simon var för sig
6 dunkMore information about the pp.se.vastmanland mailing list