[pp.se.vastmanland] Förbifart Stockholm något för valet nästa år?

Christoffer Holmstedt christoffer.holmstedt at gmail.com
Wed Mar 27 13:57:38 CET 2013


http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/03/forbifart-stockholm-forsenas-igen-2

Förbifart Stockholm försenas så att det ska startas till nästa sommar
efter(?) EU-valet och innan(?) rikdagsvalet. Kan detta bli en valfråga
eller har skeppet seglat redan?
Kan det påverka oss i Mälarregionen eller är det främst tågspåret till
Stockholm som är intressant för oss?

Själv är jag skeptiskt till projektet och ser gärna mer satsningar på
infrastrukturen för tåg.

Med vänlig hälsning
--
Christoffer Holmstedt


More information about the pp.se.vastmanland mailing list