[pp.se.vastmanland] Kallelse till extra medlemsmöte i Piratpartiet västmanland

Anders S Lindbäck vetgirig at kunskapssamhallet.se
Wed Nov 27 18:31:36 CET 2013


Obs detta är bara ett utkast - ange om det är bra så skickar jag ut det
till hela västmanland.

För att kunna ta beslut om att ställa upp med egen riksdagslista
så måste den fastställas senast 22 december så vi behöver medlemsmöte
innan dess för att faställa listan dessutom så har vi andra frågor
som då vore bra att fastställa så jag och simon kom överens om att
vi borde ha medlemsmöte i PP Västmanland. Formellt är det styrelsen
som borde skicka ut kallelsen till mötet så om någon till i styrelsen
kan säga ja till det så vore det super.
Tid: 13.00 den 15 december
Plats vuxenskolan v-ås (prel)


   1. Mötets öppnande
   2. Fastställande av röstlängd
   3. Mötets behörighet
   4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
   5. Godkännande av dagordningen
   6. Lokala val
   7. Egen riksdagslista för västmanland
   8. Godkännande av lokala sakfrågor
   9. Uppdaterande stadgar
   10. Inkomna motioner
   11. Övriga frågor
   12. Mötets avslutande


Information

6 Lokala val

Styrelsen föreslår att vi ställer upp i valen till
Sala, Skinnskatteberg, Västerås och Västmanland och att medlemsmötet
delegerar till styrelsen uppgiften att ordna de praktiska
detaljerna för att genomföra valen.

Valen får endast ske om det finns tillräckligt med personer som kan stå på listorna.

7. Egen riksdagslista för västmanland

Senaste medlemsmötet gjorde det möjligt att sätta up en egen lista
lokalt. Styrelsen föreslår att vi ställer upp med en egen lista
lokalt i västmanland och trycker upp 10 000 röstsedlar för listan.

Listan skapas utgående från partiets sverigelistan enligt följande formel:

1. Alla västmanlänning flyttas upp så de ligger först på listan men i samma ordning
som på partiets sverigelista.
2. Så länge det är mindre än 4 västmanlänningar på sverigelistan så flyttas
även nomierade upp så de står på listan även om de inte kom med på sverigelistan.
3. Alla från omgivande län örebro, södermanland och dalarna flyttas upp och läggs
på platserna under de från västmanland.
4. Listan begränsas till endast 20 namn.
5. På de tre sista platserna på listan placeras Amelia Andersdotter, Rick Falkvinge och Anna Troberg.
6. Om det är så att någon från västmanland inte vill stå högt på listan så kan denne begära att bli
nerflyttad till en lägre placering.8. Godkännande av lokala sakfrågor

Piratpartiet har på sina medlemsmöten antagit
ca 200 sakfrågor som berör lokala politik.
Förslag från styrelsen är att vi antar dem
som politik vi skall driva för piratpartiet.

9. Uppdaterande stadgar
Piratpartiets medlemsmöte uppdaterade stadgarna för lokalföreningar.
Styrelsen föreslår att de uppdaterade stadgarna antas.

More information about the pp.se.vastmanland mailing list