[pp.se.vastmanland] Kallelse till extra medlemsmöte i Piratpartiet västmanland

ROGER SPERRLING roger.sperrling at telia.com
Thu Nov 28 08:30:57 CET 2013


Till alla Er på PP-Västmanlands Utskickslista & Co,Det verkar väl OK med sagda extra medlems-möte.... (se nedan)

Men dessa föreslagna ändringar - bör väl i så fall också skickas ut i förväg 
så att vi kan läsa dom och förbereda oss.....


OCH..... kanske det också borde ha stått ngt om att Riks- och 
region-avdelningen bör ge särskilt stöd i olika former till de kommuner där 
t.ex. jag och andra planerar att ställa upp för PP....

Liksom vi försöker starta både lokalt engagemang, och ev. 
lokal-avdelningar...

Och likaså försöker mobilisera röstare inför både kommande EU-val i Maj....

och dito inför de övriga valen i September 2014....


Vi som skall ta i detta behöver nämligen veta att det "bakom oss "finns stöd 
att få.....

- och helst då i form av både smärre ekonomisk hjälp när det behövs....

OCH dito även praktisk hjälp; liksom hjälp av resurs-personer som kan ge 
goda råd och vara "boll-plank"....

I synnerhet när vi skall kontakta, exponera oss och gnuggas av och med 
media....!

För.... detta är viktigt och av central betydelse OM vi verkligen skall 
kunna klara av att ta oss uppåt i val-hierarkin.....

Då går det t.ex. inte an att det är så som nu, att ingen har svarat på mina 
flera omgångar med mail, SMS och telefon-meddelande sedan flera veckors tid 
när man skriver till angivna adresser, telefon-nummer, etc för den centrala 
ledningen i PP och angivna nyckel-personer!

Och varför kom vi bara tre personer till medlemsmötet i Tisdags...?

Sluta drömma nu - och börja jobba......!

Vi behöver vara aktiva all den tid vi har kvar till valen och detta även 
fylld med välbesökta möten och reellt engagemang!

roger.sperrling at telia.com


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprungligt meddelande----- 
From: Anders S Lindbäck
Sent: Wednesday, November 27, 2013 6:31 PM
To: pp.se.vastmanland at lists.pirateweb.net
Subject: [pp.se.vastmanland] Kallelse till extra medlemsmöte i Piratpartiet 
västmanland

Obs detta är bara ett utkast - ange om det är bra så skickar jag ut det
till hela västmanland.

För att kunna ta beslut om att ställa upp med egen riksdagslista
så måste den fastställas senast 22 december så vi behöver medlemsmöte
innan dess för att faställa listan dessutom så har vi andra frågor
som då vore bra att fastställa så jag och simon kom överens om att
vi borde ha medlemsmöte i PP Västmanland. Formellt är det styrelsen
som borde skicka ut kallelsen till mötet så om någon till i styrelsen
kan säga ja till det så vore det super.
Tid: 13.00 den 15 december
Plats vuxenskolan v-ås (prel)


   1. Mötets öppnande
   2. Fastställande av röstlängd
   3. Mötets behörighet
   4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
   5. Godkännande av dagordningen
   6. Lokala val
   7. Egen riksdagslista för västmanland
   8. Godkännande av lokala sakfrågor
   9. Uppdaterande stadgar
   10. Inkomna motioner
   11. Övriga frågor
   12. Mötets avslutande


Information

6 Lokala val

Styrelsen föreslår att vi ställer upp i valen till
Sala, Skinnskatteberg, Västerås och Västmanland och att medlemsmötet
delegerar till styrelsen uppgiften att ordna de praktiska
detaljerna för att genomföra valen.

Valen får endast ske om det finns tillräckligt med personer som kan stå på 
listorna.

7. Egen riksdagslista för västmanland

Senaste medlemsmötet gjorde det möjligt att sätta up en egen lista
lokalt. Styrelsen föreslår att vi ställer upp med en egen lista
lokalt i västmanland och trycker upp 10 000 röstsedlar för listan.

Listan skapas utgående från partiets sverigelistan enligt följande formel:

1. Alla västmanlänning flyttas upp så de ligger först på listan men i samma 
ordning
som på partiets sverigelista.
2. Så länge det är mindre än 4 västmanlänningar på sverigelistan så flyttas
även nomierade upp så de står på listan även om de inte kom med på 
sverigelistan.
3. Alla från omgivande län örebro, södermanland och dalarna flyttas upp och 
läggs
på platserna under de från västmanland.
4. Listan begränsas till endast 20 namn.
5. På de tre sista platserna på listan placeras Amelia Andersdotter, Rick 
Falkvinge och Anna Troberg.
6. Om det är så att någon från västmanland inte vill stå högt på listan så 
kan denne begära att bli
nerflyttad till en lägre placering.8. Godkännande av lokala sakfrågor

Piratpartiet har på sina medlemsmöten antagit
ca 200 sakfrågor som berör lokala politik.
Förslag från styrelsen är att vi antar dem
som politik vi skall driva för piratpartiet.

9. Uppdaterande stadgar
Piratpartiets medlemsmöte uppdaterade stadgarna för lokalföreningar.
Styrelsen föreslår att de uppdaterade stadgarna antas._______________________________________________
pp.se.vastmanland mailing list
pp.se.vastmanland at lists.pirateweb.net
http://lists.pirateweb.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pp.se.vastmanland More information about the pp.se.vastmanland mailing list