[pp.se.vastmanland] Extra styrelsemöte PP Västerås: Torsdag 3/4 19.00 - Bidrag till fokuskommer, etc

Anders S Lindbäck vetgirig at kunskapssamhallet.se
Wed Apr 2 13:14:55 CEST 2014


2014-04-02 08:58, roger.sperrling at telia.com skrev:
> ANDERS!
> Tror fortsatt att Du har helt fel - och att HELA Västmanlands-regionen och DÄRMED även ALLA kommuner som kan/vill ställa upp inom regionen skulle vara "fokus-kommuner"....!
> För det är i vart fall vad vad jag läste mig till.......


Svar: Nej


http://ledning.piratpartiet.se/pengar-till-pp-foreningar-i-tio-fokuskommuner-2/


More information about the pp.se.vastmanland mailing list