[PP.Skane] non-compliance med standarder vanligt --> hur?

Amelia Andersdotter teirdes at gmail.com
Wed Mar 10 12:31:54 CET 2010


Hejhej,

jag vet att det gömmer sig en del tekniker här på listan.

Jag behöver exempel på när stora företag har gjort produkter som
nästan är kompatibla med erkända (öppna) standarder, och vad det
inneburit för innovation och skapande kring produkten (alltså, inte så
mycket konkurrerande produkter som beroende produkter).

Google konformerar sig inte med IMAP vilket gör det svårt att läsa
gmail-mail i vissa webbklienter.

Microsoft konformerar sig uppenbarligen inte med html (tror jag?)
eller något annat verktyg för att göra hemsidor vilket gör att
hemsider som funkar i alla andra browsrar blir fel i IE.

Kan det finnas exempel på saker som inte rör mjukvara och standarder?
Motorer och bilar till exempel? Generiska laserskrivare?

Jag är inte nödvändigtvis ute efter immaterialrättsbitarna här, utan
mer konkurrensbitarna och kringinnovationen.

Exemplena kommer gå till en rapport om föreslagna åtgärder för att
skydda privatliv i ett nätverkssamhälle. Jag återkommer med vidare
tankar om det. Rapporten är fristående från Piratpartiets aktiviteter
i Bryssel.

hälsar,

Amelia
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100310/68905f79/attachment.pgp>


More information about the PP.Skane mailing list