[PP.Skane] non-compliance med standarder vanligt --> hur?

Amelia Andersdotter teirdes at gmail.com
Wed Mar 10 15:39:14 CET 2010


On Wed, Mar 10, 2010 at 02:01:21PM +0100, Jens Rantil wrote:
> Hejhej,
> 
> Några exempel på standarder som inte följer standarder helt:
> 
>  - HTML-rendering i många e-postklienter (bland annat Microsoft Outlook).
>  - HTML och CSS standarder följs inte, precis som du säger, av internet
>  explorer 6. Notera dock att det finns många små quirks i de flesta
>  webbläsare, men IE 6 är allra värst!
>   - Microsoft ActiveDirectory, en standard för att bland annat kunna
>  administrera användare på ett Windows-nätverk, följer delvis en standard som
>  heter LDAP.
>  - Det finns många små USB-kontakter (som har korrekt USB-kontakt till
>  datorn) till bland annat externa hårddiskar (jag kan ge dig ett märke
>  ikväll, om du vill) och mobiler (nämnvärt: iPhone).
> 
> Förstod inte riktigt om det bara var icke-relaterade produkter du var ute
> efter eller ej. Jag kan inte svara för sådana.
> 

USB-kontakter och iPhone kan vara... Bra.

Jag menade produkter (som förmodligen är tillräckligt vitt spridda för
att det ska vara ett problem med inkompatibilitet) som försvårar för
andra att utveckla... biprodukter.

Ah. Såhär. Om RFID-chip och GPS och wide area networks
finns... överallt! så behöver vi sätt att kontrollera vilken
information vi släpper ifrån oss och när. om vi förutsätter att den
mjukvara eller hårdvara som ska skydda oss är kommersiell, kan vi
räkna med att privatliv kan stå en dyrt - så kan det inte vara! 

jag försöker alltså bena ut om det finns tidigare exempel på när det
orsakat problem att man inte hållit sig till standarder och därför
orsakat högre priser på vid-sidan-om-produkter till huvudprodukten än
vad som var nödvändigt.

någon gång i slutet tänkte jag komma till att alla arkitekturer måste
vara öppna.

hälsar

> /J
> 
> Den 10 mars 2010 12.31 skrev Amelia Andersdotter <teirdes at gmail.com>:
> 
> > Hejhej,
> >
> > jag vet att det gömmer sig en del tekniker här på listan.
> >
> > Jag behöver exempel på när stora företag har gjort produkter som
> > nästan är kompatibla med erkända (öppna) standarder, och vad det
> > inneburit för innovation och skapande kring produkten (alltså, inte så
> > mycket konkurrerande produkter som beroende produkter).
> >
> > Google konformerar sig inte med IMAP vilket gör det svårt att läsa
> > gmail-mail i vissa webbklienter.
> >
> > Microsoft konformerar sig uppenbarligen inte med html (tror jag?)
> > eller något annat verktyg för att göra hemsidor vilket gör att
> > hemsider som funkar i alla andra browsrar blir fel i IE.
> >
> > Kan det finnas exempel på saker som inte rör mjukvara och standarder?
> > Motorer och bilar till exempel? Generiska laserskrivare?
> >
> > Jag är inte nödvändigtvis ute efter immaterialrättsbitarna här, utan
> > mer konkurrensbitarna och kringinnovationen.
> >
> > Exemplena kommer gå till en rapport om föreslagna åtgärder för att
> > skydda privatliv i ett nätverkssamhälle. Jag återkommer med vidare
> > tankar om det. Rapporten är fristående från Piratpartiets aktiviteter
> > i Bryssel.
> >
> > hälsar,
> >
> > Amelia
> >
> > _______________________________________________
> > PP.Skane mailing list
> > PP.Skane at lists.pirateweb.net
> > http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane
> >
> >
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100310/f88e5c5f/attachment.pgp>


More information about the PP.Skane mailing list