[PP.Skane] stim-avgifter och kollektiva licenser

teirdes at gmail.com teirdes at gmail.com
Sat Apr 10 14:53:57 CEST 2010


On Sat, Apr 10, 2010 at 02:43:29PM +0200, John Nilsson wrote:
> Det diskuteras problem och lösningar fram och tillbaka. Men det fundamentala
> problemet är väl att vi fortfarande inte är överens om vad problemet är?
> 
> Så som svar på frågan vart pp står i frågan tycker jag att det enkla svaret
> är att pp inte delar problemformuleringen och därför inte heller kan ta
> ställning till "lösningen" utöver att den inte löser några av problemen som
> piratpartiet ser.
> 
> Eller?
>

Det beror också på hur man ser på Piratpartiet.

De senaste två-tre åren har merparten av Piratpartiets offentliga
retorik gått ut på att upphovsrätt inte får gå ut över medborgerliga
rättigheter (implicit däremot på icke-medborgares rättigheter...? :P)

ett sätt att lösa det vore att se till att en
prenumerationstjänst gjorde medborgare untouchable by legislation?

/amelia
 
> Mvh,
> John
> 
> 2010/4/8 <teirdes at gmail.com>
> 
> > hallå,
> >
> > jag var med på paris accord II i höstas i paris, lett av
> > Trans-Atlantic Consumer Dialogue (http://www.tacd.org) och ett antal
> > representanter för kreativa och innovativa industries (songwriters och
> > läkemedelsföretag och såna). deras deklaration, "paris accord II",
> > vill ha en kollektiv, frivillig licensavgift på internetuppkopplingar
> > för att komma runt kulturfinansieringsproblemet med fildelning av
> > upphovsrättsskyddat material.
> >
> > electronic frontier foundation har en modell på hur sådana
> > licenspengar skulle kunna distribueras
> > (
> > http://www.eff.org/wp/better-way-forward-voluntary-collective-licensing-music-file-sharing
> > )
> >
> > james love från knowledge ecology international sa en gång till mig
> > att det är dumheter att allmänheten tänker sig någon form av allmän
> > kulturskatt ifall allmänheten inte samtidigt är beredda att investera
> > i den. volker grassmuck, en tysk p2p och upphovsrättsforskare, har
> > forskat kring olika kollektiva finansieringsmodeller och hur de skulle
> > kunna implementeras (http://waste.informatik.hu-berlin.de/Grassmuck/)
> >
> > piratpartiet är emot kollektiva licenser
> > (
> > http://www.google.com/search?hl=en&q=site%3Arickfalkvinge.se+bredbandsskatt&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
> > )
> > tror jag.
> >
> > nackdelarna med kollektiva licenser (på europeisk nivå i alla fall):
> >
> > -"collecting society" systemet är inte riggat på rätt sätt. privata
> > monopol kan inte bevaka indrivning av pengar som resulterar från en
> > statligt sanktionerad rättighet.
> > -monopolindrivare har visat sig vara aggressiva och orättvisa.
> > -det är svårt för fristående artister att ställa sig utanför
> > monopolindrivningsapparaten.
> > -hur pengarna ska åter-distribueras efter indrivning på ett rättvist
> > sätt utan att inkräkta på användares privatliv är ett evigt problem.
> > -eftersom internet är en stor pool av upphovsrättsskyddat material i
> > alla möjliga former är det svårt att föreställa sig att de kollektiva
> > licenserna inte skulle komma att samlas på hög så småningom. även om
> > de då är frivilliga, blir resultatet att en "laglig"
> > internetuppkoppling blir svindyr, och en olaglig internetuppkoppling
> > dras med samma brister som det nuvarande systemet (antar jag).
> >
> > en representant för canadia songwriter's association förtäljde mig t
> > ex att han trodde på en ganska modest licensavgift, kanske 5
> > kanadensiska dollar i månaden (det är faktiskt ganska modest), för att
> > få laglig tillgång till (antar jag) (all) musik. men lägger man till
> > filmer, foton, läromedel, porr och mjukvara, och antar att de stora
> > tillhandahållarna av samtliga dessa konstformer kommer vara lika bra
> > på att koordinera sina licensverksamheter som de varit tidigare blir
> > det snabbt ett berg.
> >
> > fördelen med en kollektiv licens är att den löser ett stort och
> > allvarligt problem snabbt, utan att varken samhället eller artister
> > skadas alltför allvarligt av mediadistributörernas framfart.
> >
> > nu.
> >
> > ett populärt förslag för att ta sig förbi indrivningsmonopolen i olika
> > kreativa branscher, och därmed också öppna för möjligheter för
> > artister att ställa sig utanför systemet, är att konkurrensutsätta
> > indrivningsmonopolen. denna linje har till exempel Europakommissionen
> > ställt sig bakom
> > (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/63)
> >
> > Till detta har indrivningsorganisationerna invänt att om man splittrar
> > deras verksamheter, blir deras samlade förhandlingskraft gentemot
> > mediadistributörer, till exempel Rupert Murdoch, så låg att de inte
> > kan ta tillvara sina medlemmars intressen. Och det argumentet måste
> > man ju sympatisera med.
> >
> > STIM tecknar klumpavtal med t ex Bonniers och Sveriges Radio. Där
> > specificeras vilka avgifter som gäller för vilka låtar (antar jag),
> > baserat på hur ofta de spelas, osv. Om ett kraftigt decimerat STIM
> > skulle förhandla med Bonniers eller SR blir STIMs möjlighet att sluta
> > ett så bra avtal med dessa stora aktörer rimligtvis mycket sämre.
> >
> > När jag pratade med partikamrat om detta sade partikamrat att det inte
> > är rimligt att varken privatisera eller konkurrensutsätta en
> > verksamhet som har som mål att upprätthålla en statlig rättighet. Det
> > är över huvud taget inte rimligt att förhandla om värdet på
> > rättigheten en sådan organisation ska upprätthålla. Istället bör det
> > vara lagstadgat hur mycket en licens kan och får ligga på, för om det
> > är en rättighet att som indrivningsorganisation inhämta en
> > licensavgift, blir licensavgiften i praktiken skatteliknande för
> > licensbetalaren (som ju blir skyldig att betala) och man överlämnar
> > inte rimligtvis av lagen gjorda obligatoriska avgifter till privat
> > förhandling.
> >
> > Partikamrat omnämnde sedan biblioteksersättningen som möjlig
> > parallell.
> >
> > Jag får griller i huvudet av detta eftersom:
> >
> > -partikamrats resonemang är vettigt.
> > -den är förmodligen inte praktiskt genomförbar på "kort sikt". i stort
> > sett ingen medlemsland har ett indrivningssystem som är riggat för
> > den sortens system, så det skulle kräva stora reformer och hårt
> > politiskt arbete med startpunkt från noll.
> > -att förespråka konkurrensutsatta indrivningsorgan verkar
> > vanvettigt. man kan inte ha som politiskt mål att skapa ett system
> > som skjuter sig själv i foten (förhindrar indrivningsorganen från att
> > utgöra sitt jobb ordentligt genom att försvaga dem) samtidigt som det
> > uppstår en massa olidliga privatlivsproblem (igen)
> > -att inte förespråka kollektiva licenser är däremot att sätta sig på
> > tvären mot det enda konstruktiva förslag som råder bot på
> > kriminalisering av gemene man som finns idag.
> >
> > och om någon frågar vad piratpartiet egentligen tycker om kollektiva
> > licenser, vad svarar jag då? ovanstående harang är ju inte särskilt
> > mediavänlig, även om jag försökt täcka upp samtliga perspektiv. jag
> > får minst sagt huvudbry av detta.
> >
> > hälsar,
> >
> > amelia
> >
> >
> > _______________________________________________
> > PP.Skane mailing list
> > PP.Skane at lists.pirateweb.net
> > http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane
> >
> >

> _______________________________________________
> PP.Skane mailing list
> PP.Skane at lists.pirateweb.net
> http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100410/de90c813/attachment.pgp>


More information about the PP.Skane mailing list