[PP.Skane] stim-avgifter och kollektiva licenser

John Nilsson john at milsson.nu
Sat Apr 10 15:51:36 CEST 2010


2010/4/10 <teirdes at gmail.com>

> De senaste två-tre åren har merparten av Piratpartiets offentliga
> retorik gått ut på att upphovsrätt inte får gå ut över medborgerliga
> rättigheter (implicit däremot på icke-medborgares rättigheter...? :P)
>
Men det isig implicerar inte att pp ser upphovsrättens utformning som
önskvärd. Snarare så är väl det som sägs att upphovsrätten är inte så
värdefull att vi kan offrar personlig integritet i dess namn. Därifrån ser
jag inga retoriska svårigheter att fortsätta hävda att upphovsrätten
faktinskt inte är värdefull alls.

ett sätt att lösa det vore att se till att en
> prenumerationstjänst gjorde medborgare untouchable by legislation?
>
Jag är bara rädd för att om man kompromissar fram en "lösning" på några av
de synliga symptomen så befäster man status quo. Så länge upphovsrätten är
associerad med problem som vanligt folk förstår att de lider av så har man
en rimlig politisk möjlighet att reformera den. Skulle dessa synliga problem
försvinna så försvinner den möjligheten. Som jag ser det så har
upphovsrätten stora problem ur en ekonomsik synvinkel som vi borde åtgärda.

Mvh,
John
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100410/af5dd0ae/attachment.htm>


More information about the PP.Skane mailing list