[PP.Skane] stim-avgifter och kollektiva licenser

Amelia Andersdotter teirdes at gmail.com
Mon Apr 12 09:28:08 CEST 2010


On Mon, Apr 12, 2010 at 08:28:47AM +0200, Anders Hedberg wrote:
> Om problemformulering är så - om allmänheten vill ha kultur så måste
> allmänheten betala för den, så finns det väldigt många lösningar.
> 
> Jag har dock upplevt att det är känslan av ens "baby", själva ägandet,
> själva känslan av ägandet, och orättvisepatoset - INGEN ANNAN ska
> tjäna pengar på mitt verk om inte JAG får något - som är den verkliga
> nöten.
>

Artister har förvisso en orimlig förväntan på vad inkomst till följd
av arbete innebär.

Flera av Ingmar Bergmans filmer sponsrades ju av SVT, och de betalade
också ut lön till honom under produktionstiden - ändå får han en
privat rättighet om livstid+70 år under vilken han ka fortsätta
profitera på en statlig kulturinvestering.

Och det där går ju inte riktigt heller att kritisera - kulturarbetare
är ju så duktiga och ger ett sånt otroligt mervärde till samhället
osv. Att säga att de är oresonliga som inte uppskattar sitt sammanhang
och att de är snåla i sammanhangets ekonomi lär ju inte vara någon
vinnande poäng.

Jag får sån... lust att referera tillbaka till Engels och
Privategendomens uppkomst :P Idén att kultur enbart har ett värde,
vilket som helst, som del av en gemensam kulturell allmänning känns
ologisk för mig om man inte samtidigt kan uppskatta en
samhällsgemenskap. Engels var väl iofs ute efter ändliga resursers
övergång från kooperativt ägande till enskilt.
 
> Där fyller bredbandsskatter och sånt en funktion - i.e. "Ok, jag
> kanske inte gillar det, men så här ser spelreglerna ut. Jag får x kr
> ur potten och mina verk får användas av allmänheten fritt,
> ickekommesiellt. " Det är rättvist på ett sätt (även om jag som artist
> kanske inte gillar det fullt ut)
> 
> Förstår ni vilken nöt jag tror vi måste knäcka? Jag gick med i PP för
> att jag upplevde att upphovsrättsindustrin betedde sig som monster och
> som hotade rätt mycket av det jag tror på som demokrati och rättvisa.
> Artisterna protesterar eftersom de tycker internet är ett gigantiskt
> monster som inte alls är rättvist.
> 

"Det är mycket som inte är rättvist." Tough shit. Är de kommunister
eller? :D

/amelia

> mvh Anders H.
> 
> 
> 
> 2010/4/11 Amelia Andersdotter <teirdes at gmail.com>:
> > 2010/4/10 John Nilsson <john at milsson.nu>:
> >> 2010/4/10 <teirdes at gmail.com>
> >>>
> >>> De senaste två-tre åren har merparten av Piratpartiets offentliga
> >>> retorik gått ut på att upphovsrätt inte får gå ut över medborgerliga
> >>> rättigheter (implicit däremot på icke-medborgares rättigheter...? :P)
> >>
> >> Men det isig implicerar inte att pp ser upphovsrättens utformning som
> >> önskvärd. Snarare så är väl det som sägs att upphovsrätten är inte så
> >> värdefull att vi kan offrar personlig integritet i dess namn. Därifrån ser
> >> jag inga retoriska svårigheter att fortsätta hävda att upphovsrätten
> >> faktinskt inte är värdefull alls.
> >>>
> >>> ett sätt att lösa det vore att se till att en
> >>> prenumerationstjänst gjorde medborgare untouchable by legislation?
> >>
> >> Jag är bara rädd för att om man kompromissar fram en "lösning" på några av
> >> de synliga symptomen så befäster man status quo. Så länge upphovsrätten är
> >> associerad med problem som vanligt folk förstår att de lider av så har man
> >> en rimlig politisk möjlighet att reformera den. Skulle dessa synliga problem
> >> försvinna så försvinner den möjligheten. Som jag ser det så har
> >> upphovsrätten stora problem ur en ekonomsik synvinkel som vi borde åtgärda.
> >
> > föresprakarna argumenterar ungefär: om allmänheten vill ha allmän
> > kultur maste allmänheten acceptera att det ocksa innebär att satsa pa
> > allmän kultur.
> >
> > typ, att det inte bara handlar om att rekonciliera fildelare och
> > musiker da, utan kanske även befästa ideen att allmänt sponsrade
> > kulturella företeelser kan vara nagot bra och kanske till och med
> > nödvändigt i en värld där all kultur är allmän.
> >
> > jag haller annars med dig, faktiskt.
> >
> > hälsar,
> >
> > Amelia
> >
> >> Mvh,
> >> John
> >> _______________________________________________
> >> PP.Skane mailing list
> >> PP.Skane at lists.pirateweb.net
> >> http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane
> >>
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Amelia Andersdotter
> > Lissabon-MEP
> > +46 722063698
> > _______________________________________________
> > PP.Skane mailing list
> > PP.Skane at lists.pirateweb.net
> > http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane
> >
> 
> 
> 
> -- 
> Anders Hedberg,
> mobile +46 733 320 196
> _______________________________________________
> PP.Skane mailing list
> PP.Skane at lists.pirateweb.net
> http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.skane
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100412/54247147/attachment.pgp>


More information about the PP.Skane mailing list