[PP.Skane] stim-avgifter och kollektiva licenser

John Nilsson john at milsson.nu
Mon Apr 12 20:33:16 CEST 2010


2010/4/12 Anders Hedberg <anders.hedberg at factorycode.com>

> Jag har dock upplevt att det är känslan av ens "baby", själva ägandet,
> själva känslan av ägandet, och orättvisepatoset - INGEN ANNAN ska
> tjäna pengar på mitt verk om inte JAG får något - som är den verkliga
> nöten.
>

För mig är huvudproblemet svårigheten i att aggregera stora mängder material
på intressanta sätt. Brukar hänvisa till wikipedia, last.fm och pandora som
bra exempel på problematiken. Alla tre utgör utmärkta kandidater att berikas
med mängder av kulturmaterial till allämnhetens intresse.

Wikipedia vägra befatta sig med materialet alls. Pandora vägrar befatta sig
med mer än ett lands lagar. last.fm licensierar en liten liten del av allt
material det hade kunna haft tillgängligt.

Detta är dock ett internationellt problem och går inte att lösa i enbart
sverige. Men förslaget jag hade tidigare gör det dock möjligt att göra det
lättare för denna typ av tjänster samtidight som den jämkar sig med problem
formuleringen du hade ovan. Alltså att det är pengar det handlar om.

Mvh,
John
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.skane/attachments/20100412/57f931df/attachment.htm>


More information about the PP.Skane mailing list